Ahli-Ahli Suruhanjaya

 AHLI-AHLI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK

 

Y.Bhg. Datu Abdul Ghafur Shariff
(Pengerusi)PBK,PPB,PPS,PPD,DJBS
Perlantikan bermula pada 1 Ogos 2011 - 31 Julai 2013
Dilantik Semula :
01 Ogos 2013 - 31 Julai 2015
01 Ogos 2015 - 31 Julai 2017
01 Ogos 2017 - 31 Julai 2018
01 Ogos 2018 - 31 Julai 2019
01 Ogos 2019 - 31 Julai 2021
01 Ogos 2021 - 31 Julai 2022
01 Ogos 2022 - Kini


YBhg. Encik Alexander Unya Anak Ambon
(Timbalan Pengerusi)
Perlantikan bermula pada 15 Jun 2022 - Kini


YBhg. Datu Abdillah Bin Adam
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 01 September 2017 - 30 Jun 2019
Dilantik Semula :
01 Julai 2019 - 30 Jun 2021
05 Ogos 2021 - 04 Ogos 2022
05 Ogos 2022 - Kini
YBhg. Datu Haji Chaiti bin Haji Bolhassan
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 07 Januari 2019
- 31 Disember 2020
Dilantik Semula :
01 Januari 2021 - Kini

YB
hg.Datu Hajjah Jabidah Binti Monseri
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 01 November 2019 - 31 Oktober 2021
Dilantik Semula :
23 November 2021 - KiniYBhg.Dato Hajah Simoi binti Haji Peri
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 25 April 2022 - KiniDr. Peter Songan
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 17 Oktober 2016 - 31 Julai 2018
Dilantik Semula :
01 Ogos 2018 - 31 Julai 2019
01 Ogos 2019 - 31 Julai 2021
01 Ogos 2021 - 31 Julai 2022
01 Ogos 2022 - KiniEncik Liew Jiu Ming
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 2 Januari 2019 - 31 Disember 2020
Dilantik Semula :
01 Januari 2021 - KiniEncik Yussibnosh bin Balo
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 28 April 2022 - Kini