Bidang Pengajian Dan Pengajian Berkaitan PCDS


Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 (PCDS 2030) adalah pelan 10 tahun yang dilancarkan oleh kerajaan negeri Sarawak pada 2021 untuk membimbing pemulihan dan pembangunan ekonomi Sarawak pasca pandemik. Pelan ini berteraskan tiga teras: kemakmuran ekonomi, masyarakat yang inklusif, dan kelestarian alam sekitar. Bagi merealisasikan misi Sarawak untuk mencapai aspirasi negara maju melalui PCDS 2030, BPKNS akan mengutamakan permohonan daripada pelajar bagi bidang pengajian yang boleh menyumbang kepada pelaksanaan pelan tersebut.

 

Pembuatan

 • Diploma Industri Perkayuan
 • Diploma Kejuruteraan (Mekatronik)
 • Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Industri)
 • Diploma Kejuruteraan Kimia (Loji Proses)
 • Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 • Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
 • Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 • Diploma Kejuruteraan Pembuatan
 • Diploma Kimia Perindustrian
 • Diploma Teknologi Makanan
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Proses Dan Makanan)
 • Sarjana Muda Sains (Kimia Perindustrian)
 • Sarjana Muda Sains (Pengajian Makanan)
 • Sarjana Muda Sains (Permakanan Dan Kesihatan Komuniti)
 • Sarjana Muda Sains Bioindustri
 • Sarjana Muda Sains Dan Teknologi Makanan
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekatronik)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Mekatronik)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekanikal Dan Sistem Pembuatan)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Pembuatan)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Rekabentuk Produk)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia Dan Bioproses
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Industri)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektrik Mekatronik)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Sistem Automasi & Robotik)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik(Kawalan, Instrumentasi & Automasi)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Automasi Industri)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik(Kejuruteraan Telekomunikasi)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan & Pengeluaran)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Reka Bentuk & Inovasi)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Metalurgi
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Pengurusan Pembuatan)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Proses Kimia
 • Sarjana Muda Sains (Biologi Industri)
 • Sarjana Muda Sains (Fizik Industri)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Makanan Dan Pengurusan Perniagaan)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Makanan Dan Pemakanan)
 • Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan Dan Bioproses)
 • Sarjana Muda Sains Hortikultur

Pertanian

 • Diploma Agroteknologi
 • Diploma Akuakultur
 • Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
 • Diploma Kejuruteraan Pertanian
 • Diploma Kesihatan Haiwan Dan Penternakan
 • Diploma Keusahawanan Tani
 • Diploma Pengurusan Ladang
 • Diploma Pengurusan Perladangan Dan Agroteknologi
 • Diploma Pengurusan Perladangan Makanan
 • Diploma Perikanan
 • Diploma Perniagaantani
 • Diploma Pertanian
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Biologi Dan Pertanian)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Pertanian Dan Biosistem)
 • Sarjana Muda Pertanian (Sains Ternakan)
 • Sarjana Muda Sains (Perniagaantani)
 • Sarjana Muda Sains Hortikultur
 • Sarjana Muda Sains Pertanian
 • Ijazah Sarjana Muda Agroteknologi (Sains Tanaman)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains (Akuakultur)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (Pengeluaran Ternakan )
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (Hortikultur & Landskap)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (Pengeluaran Tanaman)
 • Sarjana Muda Sains (Teknologi Dan Pengurusan Perladangan)
 • Sarjana Muda Sains Teknologi Dan Pengurusan Perladangan
 • Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur)
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Agroteknologi)
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan)

Pelancongan

 • Diploma Pengurusan Hotel
 • Diploma Pengurusan Hotel Dan Katering
 • Diploma Pengurusan Pelancongan
 • Diploma Pengurusan Resort
 • Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Pelancongan)
 • Ijazah Sarjana Muda Perancangan Pelancongan & Pengurusan Hospitaliti
 • Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Pengurusan Pelancongan)
 • Sarjana Muda Pengurusan (Pelancongan)
 • Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti
 • Sarjana Muda Perniagaan (Pengurusan Perhotelan)
 • Sarjana Muda Sains Pengurusan Hotel

Perhutanan

 • Diploma Perhutanan
 • Sarjana Muda Sains Perhutanan
 • Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Dan Pengurusan Sumber Tumbuhan )
 • Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Dan Pengurusan Sumber Haiwan)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Sumber Haiwan
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Perhutanan (Taman Alam Semulajadi Dan Rekreasi)
 • Sarjana Muda Sains (Teknologi Tumbuhan)
 • Sarjana Muda Sains (Bioteknologi Tumbuhan)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Dan Pengurusan Haiwan)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)
 • Sarjana Muda Sains (Tumbuhan)
 • Sarjana Muda Sains Perhutanan (Perhutanan Tropika Antarabangsa)
 • Sarjana Muda Sains Perhutanan (Perladangan Hutan Dan Perhutani)

Pelombongan

 • Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)
 • Sarjana Muda Sains (Kimia Petroleum)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Minyak Dan Gas)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains (Geologi)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Teknologi Gas)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia-Gas)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
 • Sarjana Muda Sains (Geologi Gunaan)

Khidmat Sosial

 • Ijazah Sarjana Muda Kaunseling
 • Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial
 • Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Pembangunan Belia Dan Komuniti)
 • Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Psikologi Industri Dan Organisasi)
 • Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Psikologi Kanak-Kanak Dan Keluarga)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Kognitif)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Psikologi)
 • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Kaunseling
 • Sarjana Muda Psikologi
 • Sarjana Muda Psikologi (Psikologi Kaunseling)
 • Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan
 • Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kerja Sosial)
 • Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan
 • Sarjana Muda Sains Sosial (Kerja Sosial)
 • Sarjana Muda Terapi Cara Kerja

Seni Gunaan

 • Diploma Reka Bentuk Dalaman
 • Diploma Reka Bentuk Industri
 • Sarjana Muda Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)
 • Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan & Seni Reka (Hiasan Dalaman)
 • Sarjana Muda Seni Gunaan (Teknologi Seni Reka)
 • Ijazah Sarjana Muda Senibina Landskap

Seni Kreatif

 • Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka
 • Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Grafik Dan Media Digital)
 • Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan (Seni Halus)
 • Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan (Sinematografi)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Seni Visual
 • Sarjana Muda Filem Pengarahan Filem
 • Sarjana Muda Sastera (Pengajian Seni Kreatif)
 • Sarjana Muda Seni Gunaan Dan Kreatif
 • Sarjana Muda Seni Gunaan (Drama Dan Teater)
 • Sarjana Muda Seni Halus (Grafik Komunikasi)
 • Sarjana Muda Seni Kreatif (Animasi)
 • Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Grafik)
 • Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka(Seramik)
 • Sarjana Muda Seni Muzik
 • Sarjana Muda Seni Persembahan (Drama)
 • Sarjana Muda Tari

Teknologi Maklumat

 • Diploma Sains Geomatik
 • Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 • Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 • Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
 • Diploma Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
 • Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Pengkhususan Sistem Komputer)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Sains Data)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer ( Pengkomputeran Multimedia )
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Rangkaian)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengkomputeran Rangkaian)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Sains Komputan)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Maklumat)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Sistem Dan Rangkaian)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Komputeran Perniagaan)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (E-Dagang)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Geomatik
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer
 • Sarjana Muda Sains (Geoinformatik)
 • Sarjana Muda Sains (Remote Sensing)
 • Sarjana Muda Sains (Teknologi Multimedia)
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemodelan Komputer)
 • Sarjana Muda Sains Kamputer (Keselamatan Maklumat)
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Dan Keselamatan Komputer )
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan)
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem & Pengurusan Maklumat)
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Web)
 • Sarjana Muda Sains Ukur Dan Geomatik
 • Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Media Interaktif)
 • Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Pengkalan Data)
 • Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Sains Dan Pengurusan Sistem)
 • Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Sistem Cerdas)
 • Sarjana Muda Teknologi Media
 • Ijazah Sarjana Muda Sains (Komunikasi Data Dan Perangkaian)

Kejuruteraan

 • Diploma Kejuruteraan (Kecemasan Dan Keselamatan)
 • Diploma Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 • Diploma Kejuruteraan Awam
 • Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan & Penyelenggaraan)
 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
 • Diploma Kejuruteraan Elektrik
 • Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
 • Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan)
 • Diploma Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan)
 • Diploma Kejuruteraan Elektronik
 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 • Diploma Kejuruteraan Kimia
 • Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 • Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Aeronautik)
 • Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyaman Udara Dan Peyejukbekuan)
 • Diploma Kejuruteraan Mekanikal Awam
 • Diploma Kejuruteraan Penyelenggaraan Pesawat
 • Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 • Diploma Kejuruteraan(Kejuruteraan Mikroelektronik)
 • Diploma Kejurutreraan Elektrik Dan Elektronik
 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Sistem Komputer Dan Komunikasi)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Mikroelektronik)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Perhubungan)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Komputer Dan Maklumat)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Komunikasi)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Senibina Kapal Dan Kejuruteraan Luar Pantai)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Sivil )
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Perubatan)
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Fotonik
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Awam (Teknologi Berasaskan Kayu)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Penyelenggaraan)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Pengurusan Rangkaian Bekalan)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Sistem Kuasa)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Infrastruktur )
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Bio-Perubatan)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik- Kawalan & Instrumentasi)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanik)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal - Aeronautik)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Bahan)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Teknologi Marin)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Aeroangkasa
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Alam Sekitar)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Bangunan)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam & Strukur)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektronik Dan Komputer)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam Dan Sekitaran)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Biokimia)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Pemacu)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Perhubungan)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Telekomunikasi)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Bioteknologi)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Termal- Bendalir)
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Sistem Elektronik
 • Sarjana Muda Kejuruteraan Sumber Mineral
 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Farmaseutikal)
 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Alam Sekitar)
 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Perkhidmatan Bangunan)
 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam
 • Sarjana Muda Teknologi Pengurusan Fasiliti

Sains

 • Diploma Mikrobiologi
 • Diploma Pengeluaran Herba
 • Diploma Sains
 • Sarjana Muda Sains (Alam Sekitar)
 • Sarjana Muda Sains (Biokimia)
 • Sarjana Muda Sains (Biologi)
 • Sarjana Muda Sains (Kesihatan Persekitaran Dan Pekerjaan)
 • Sarjana Muda Sains (Mikrobiologi)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Bahan)
 • Sarjana Muda Sains Biologi Sel Dan Molekul
 • Sarjana Muda Sains Taman Dan Rekreasi
 • Bachelor In Nutrition
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Kimia Pengurusan
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Sains Biomolekul
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan
 • Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi Sumber)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains (Kimia Sumber)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Dan Pengurusan Sumber Akuatik)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik Perubatan)
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan
 • Sarjana Muda Dietetik
 • Sarjana Muda Sains (Biodiversiti)
 • Sarjana Muda Sains (Fizik Gunaan)
 • Sarjana Muda Sains (Fizik)
 • Sarjana Muda Sains (Geografi)
 • Sarjana Muda Sains (Kepelbagaian Biologi Dan Pemuliharaan)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Marin Dan Teknologi)
 • Sarjana Muda Sains Kimia (Analisis Forensik)
 • Sarjana Muda Sains Kimia Gunaan
 • Sarjana Muda Sains Statistik
 • Sarjana Muda Sains Teknologi Persekitaran
 • Sarjana Muda Sains (Kimia)
 • Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis Dan Persekitaran)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Samudera)
 • Sarjana Muda Sains (Teknologi Bahan)
 • Sarjana Muda Sains Biokesihatan
 • Sarjana Muda Sains Dan Teknologi Sumber
 • Sarjana Muda Sains (Biologi Pemuliharaan)
 • Sarjana Muda Sains (Fizik Elektronik)
 • Sarjana Muda Sains (Genetik)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Laut)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Nuklear)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Sekitaran)
 • Sarjana Muda Sains (Teknologi Kimia)
 • Sarjana Muda Sains Ekologi Biodiversiti
 • Sarjana Muda Sains Forensik
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Geofizik)
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Biologi Gunaan)
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan Dan Pengurusan Biodiversiti)
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Penyelidikan Operasi)
 • Sarjana Muda Sains Kesihatan (Bioperubatan)
 • Sarjana Muda Teknologi Kreatif
 • Sarjana Muda Teknologi Persekitaran
 
Pengumuman