Urus Setia


Urus Setia 

 

Barisan Hadapan (Dari Kiri ke Kanan):

Emma binti Mohd Yusri,Kendren anak George,Dayang Hajah Joanita binti Abang Haji Morshidi (Setiausaha),Khairul Ridza bin Haji Wahed & Siti Rafeah binti Abdul Rahman

Barisan Belakang (Dari Kiri ke Kanan)

Amrul bin Yusup,Jesfer biah anak Uli,Mardiah binti Mardan,Dayang Maskamala binti Abang Saibi,Catherina anak Jackson Blanda,Syahidatul Amina binti Kamarulzaman,Chelsea Sera anak Chirohill @Churchill,Mohammad Fadzil Aizzad bin Badjuri & Rafi'uddin Bin Rasman

 

Nama Staf
Bahagian    All Direktorat Bahagian Pengambilan Dan Kenaikan Pangkat BAHAGIAN PENTADBIRAN, PERKHIDMATAN DAN BIASISWA PINJAMAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK Call Centre Reset Alamat Emel Akaun e-Recuitment 
   
 
Direktorat
 
Nama Hubungi
Fathi Bin Haji Hambali
Setiausaha SPANS
Fathi Bin Haji Hambali
082-236268
082-237010
 
Bahagian Pengambilan Dan Kenaikan Pangkat
 
Nama Hubungi
Mohamad Azlan bin Madihi
Pegawai Tadbir, N48 (Ketua Bahagian)
Mohamad Azlan bin Madihi
082-236325 ext. 48
082-237010
 
Seksyen Pengambilan
 
Nama Hubungi
Khairul Ridza bin Haji Wahed
Pegawai Tadbir, N41 (Ketua Seksyen)
Khairul Ridza bin Haji Wahed
082-236946 ext. 125
082-237010
Nyam Siew Ling
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Nyam Siew Ling
082-234936 ext. 122
082-237010
Gradys Anak Jimek
Pembantu Tadbir (P/O), N19
Gradys Anak Jimek
082-236325
082-237010
Roslina binti Muran
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Roslina binti Muran
082-230079 ext. 127
082-237010
 
Seksyen Kenaikan Pangkat
 
Nama Hubungi
Dayang Maskamala binti Abang Saibi
Penolong Pegawai Tadbir,N36
Dayang Maskamala binti Abang Saibi
082-233609 ext. 132
082-237258
Abdul Aziz bin Abdul Razak
Pembantu Tadbir (P/O) N22
Abdul Aziz bin Abdul Razak
082-230878 ext. 133
082-237258
Endu Maureen anak Nicholas Juna
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Endu Maureen anak Nicholas Juna
082-232342 ext. 131
082-237258
 
Seksyen Dasar, kualiti & Perhubungan
 
Nama Hubungi
Amrul bin Yusup
Penolong Pegawai Tadbir,N29
Amrul bin Yusup
082-231475 ext. 118
082-237010
Rozita binti Daud
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Rozita binti Daud
082-230285 ext. 145
082-237258
 
BAHAGIAN PENTADBIRAN, PERKHIDMATAN DAN BIASISWA PINJAMAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK
 
Nama Hubungi
Siti Rafeah binti Abdul Rahman
Pegawai Tadbir, N44 (Ketua Seksyen/HRC)
Siti Rafeah binti Abdul Rahman
082-236324 ext. 128
082-237258
 
Seksyen Biasiswa Pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak dan Kewangan
 
Nama Hubungi
Catherina anak Jackson Blanda
Pegawai Tadbir, N41 (Ketua Seksyen)
Catherina anak Jackson Blanda
082-237134 ext. 120
082-237258
 
Unit Biasiswa Pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak
 
Nama Hubungi
Jesfer Biah ak Uli
Penolong Pegawai Tadbir, N29
Jesfer Biah ak Uli
082-418351 ext. 109
082-237258
Ali bin Mohamad
Pembantu Tadbir (P/O), N22
Ali bin Mohamad
082-237251 ext. 102
082-237258
Corina anak Bernard
Pembantu Tadbir (P/O), N19
Corina anak Bernard
082-236325 ext. 105
082-237126
Maltina Malthar anak Robert Tira
Pembantu Tadbir (P/O), N19
Maltina Malthar anak Robert Tira
082-230514 ext. 141
082-236325
 
Unit Kewangan
 
Nama Hubungi
Simbah anak Libu
Penolong Akauntan, W29
Simbah anak Libu
082-232864 ext. 136
082-237258
Zallina binti Seron
Pembantu Tadbir (Kew), W22
Zallina binti Seron
082-237011 ext. 101
082-237258
Julipah binti Sutiman
Pembantu Tadbir (Kew), W22
Julipah binti Sutiman
082-236912 ext. 117
082-237258
 
Seksyen Tatatertib
 
Nama Hubungi
Siti Rafeah binti Abdul Rahman
Pegawai Tadbir, N44 (Ketua Seksyen)
Siti Rafeah binti Abdul Rahman
082-236324 ext. 128
082-236258
Hasanah binti Jainal
Pembantu Tadbir (P/O), N19
Hasanah binti Jainal
082-235253 ext. 119
082-236258
 
Seksyen Pentadbiran dan Perkhidmatan
 
Nama Hubungi
Rafi'uddin Bin Rasman
Pegawai Tadbir, N41 (Unit Perkhidmatan & Sumber Manusia/HRO)
Rafi
082-236280 ext. 123
082-237258
Ratnawati Binti Tuah
 
Undian
Pengumuman