Strategi Pembangunan Pasca COVID-19


Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 (PCDS 2030 yang dilancarkan pada Julai tahun 2021 merupakan inisiatif bagi Sarawak menjadi sebuah negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030 melalui inovasi dan data, di mana seluruh rakyat menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial, dan kelestarian alam sekitar.


 
PCDS 2030 berpaksikan kepada 6 sektor ekonomi utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu Pembuatan, Pertanian Komersial, Pelancongan, Perhutanan, Perlombongan dan Perkhidmatan Sosial.

Enam sektor berkenaan disokong 7 pemboleh ubah iaitu Transformasi Digital, Inovasi Infrastruktur Asas, Pengangkutan, Utiliti, Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan serta Tenaga Boleh Diperbaharui.
 

 
 
Pengumuman