Q: Apakah pendapat anda tentang laman web ini?
Q: Andakah anda tahu bahawa pemohon Sistem e-Recruitment kini boleh mendapatkan semula kata laluan dengan menghubungi SAINS Call Centre di talian 1-300-88-7246?
Q: Bagaimanakah calon temuduga menerima surat panggilan temuduga yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak?
Q: Adakah maklumat yang dipaparkan dalam laman web ini mencukupi? Kemukakan maklumbalas lanjut ke spans@sarawak.gov.my
Q: Apakah pendapat anda tentang laman web ini?
Q: Adakah Anda Tahu Bagaimana Untuk Set Semula Kata Laluan Akaun eRecruitment?
Q: Bagaimana anda ingin mengetahui notis jawatan-jawatan kosong?
Q: Apakah kelayakan akademik anda gunakan semasa memohon e-Recruitment?
Q: Apakah penambahbaikan e-Recruitment yang perlu diperbaiki?
Q: Apakah pendapat anda mengenai laman web ini?
Q: Apakah saluran pilihan bekas pelajar tajaan Biasiswa Pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak (BPKNS) membuat bayaran balik pinjaman pelajaran?
Pengumuman