Hari Bersama Pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak

Posted on 30 Oct 2023
Source of News: berita aktiviti SPANS
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak telah mengadakan Hari Bersama Pelanggan pada 30 Oktober 2023 di Pejabat SPANS,Wisma Satok,Tingkat 10Pengumuman