Polls
Pengumuman

Berita

Vaksinasi Kakitangan SPANS
Tarikh : 25 Jun 2021
 

Setakat 22hb Jun 2021, 95% (36 orang) kakitangan SPANS telah mendapat vaksin/temujanji vaksin COVID-19 untuk dos yang pertama, manakala selebihnya 5% (2 orang) kakitangan menunggu tarikh temujanji yang akan ditetapkan. Semua kakitangan SPANS dijangkakan akan selesai vaksinasi dos yang kedua pada penghujung bulan Julai.