Urus Setia

 

Urus Setia 

Barisan Hadapan:

Chelsea Sera anak Chirohill @Churchill,Catherina anak Jackson Blanda,Siti Rafeah binti Abdul Rahman,Fathi Bin Haji Hambali (Setiausaha),Khairul Ridza bin Haji Wahed,Rafi'uddin Bin Rasman,Amrul bin Yusup

Barisan Belakang:

Jesfer Biah anak Uli,Dayang Maskamala binti Abang Saibi,Simbah anak Libu

Tiada dalam Gambar:

Elsie binti William,Nur Atikah binti Ramat

 

   
 
Direktorat

NamaHubungi
Fathi Bin Haji Hambali
Setiausaha SPANS
Fathi Bin Haji Hambali
082-236268
082-237010

Bahagian Pengambilan Dan Kenaikan Pangkat

NamaHubungi
Mohamad Azlan bin Madihi
Pegawai Tadbir, N48 (Ketua Bahagian)
Mohamad Azlan bin Madihi
082-236325 ext. 48
082-237010

Seksyen Pengambilan

NamaHubungi
Khairul Ridza bin Haji Wahed
Pegawai Tadbir, N41 (Ketua Seksyen)
Khairul Ridza bin Haji Wahed
082-236946 ext. 125
082-237010
Nyam Siew Ling
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Nyam Siew Ling
082-234936 ext. 122
082-237010
Gradys Anak Jimek
Pembantu Tadbir (P/O), N19
Gradys Anak Jimek
082-236325
082-237010
Roslina binti Muran
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Roslina binti Muran
082-230079 ext. 127
082-237010

Seksyen Kenaikan Pangkat

NamaHubungi
Dayang Maskamala binti Abang Saibi
Penolong Pegawai Tadbir,N36
Dayang Maskamala binti Abang Saibi
082-233609 ext. 132
082-237258
Abdul Aziz bin Abdul Razak
Pembantu Tadbir (P/O) N22
Abdul Aziz bin Abdul Razak
082-230878 ext. 133
082-237258
Endu Maureen anak Nicholas Juna
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Endu Maureen anak Nicholas Juna
082-232342 ext. 131
082-237258

Seksyen Dasar, kualiti & Perhubungan

NamaHubungi
Amrul bin Yusup
Penolong Pegawai Tadbir,N29
Amrul bin Yusup
082-231475 ext. 118
082-237010
Rozita binti Daud
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Rozita binti Daud
082-230285 ext. 145
082-237258

BAHAGIAN PENTADBIRAN, PERKHIDMATAN DAN BIASISWA PINJAMAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK

NamaHubungi
Siti Rafeah binti Abdul Rahman
Pegawai Tadbir, N44 (Ketua Seksyen/HRC)
Siti Rafeah binti Abdul Rahman
082-236324 ext. 128
082-237258

Seksyen Biasiswa Pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak dan Kewangan

NamaHubungi
Catherina anak Jackson Blanda
Pegawai Tadbir, N41 (Ketua Seksyen)
Catherina anak Jackson Blanda
082-237134 ext. 120
082-237258

Unit Biasiswa Pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak

NamaHubungi
Jesfer Biah ak Uli
Penolong Pegawai Tadbir, N29
Jesfer Biah ak Uli
082-418351 ext. 109
082-237258
Ali bin Mohamad
Pembantu Tadbir (P/O), N22
Ali bin Mohamad
082-237251 ext. 102
082-237258
Corina anak Bernard
Pembantu Tadbir (P/O), N19
Corina anak Bernard
082-236325 ext. 105
082-237126
Maltina Malthar anak Robert Tira
Pembantu Tadbir (P/O), N19
Maltina Malthar anak Robert Tira
082-230514 ext. 141
082-236325

Unit Kewangan

NamaHubungi
Simbah anak Libu
Penolong Akauntan, W29
Simbah anak Libu
082-232864 ext. 136
082-237258
Zallina binti Seron
Pembantu Tadbir (Kew), W22
Zallina binti Seron
082-237011 ext. 101
082-237258
Julipah binti Sutiman
Pembantu Tadbir (Kew), W22
Julipah binti Sutiman
082-236912 ext. 117
082-237258

Seksyen Tatatertib

NamaHubungi
Siti Rafeah binti Abdul Rahman
Pegawai Tadbir, N44 (Ketua Seksyen)
Siti Rafeah binti Abdul Rahman
082-236324 ext. 128
082-236258
Hasanah binti Jainal
Pembantu Tadbir (P/O), N19
Hasanah binti Jainal
082-235253 ext. 119
082-236258

Seksyen Pentadbiran dan Perkhidmatan

NamaHubungi
Rafi'uddin Bin Rasman
Pegawai Tadbir, N41 (Unit Perkhidmatan & Sumber Manusia/HRO)
Rafi
082-236280 ext. 123
082-237258
Ratnawati Binti Tuah