Polls
Pengumuman

Keanggotaan Suruhanjaya

Keanggotaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak

 

  Menurut Artikel 35(1), Perlembagaan Negeri Sarawak (Pindaan 1993), keahlian Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak terdiri daripada seorang Pengerusi, seorang Timbalan Pengerusi, tidak kurang daripada empat (4) dan tidak lebih daripada sembilan (9) orang ahli. Keahlian Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak adalah seperti berikut:-Y.Bhg. Datu Abdul Ghafur Shariff
(Pengerusi)
D.J.B.S., J.S.M., K.M.N., P.B.K., P.P.D. (Gangsa)
Perlantikan bermula pada 1 Ogos 2011 - 31 Julai 2013
Dilantik Semula :
01 Ogos 2013 - 31 Julai 2015
01 Ogos 2015 - 31 Julai 2017
01 Ogos 2017 - 31 Julai 2018
01 Ogos 2018 - 31 Julai 2019
01 Ogos 2019 - Kini

 


YBhg. Datu Romie Sigan Daniel @ Augustus Remeo Daniel
(Timbalan Pengerusi)
Perlantikan bermula pada 03 Januari 2017 - 31 Disember 2018
Dilantik Semula :
01 Januari 2019 - 31 Disember 2019
01 Januari 2020 - Kini
YBhg. Datu Robert Lian Balangalibun
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 01 Mac 2017 - 31 Disember 2018
Dilantik Semula :
01 Januari 2019 - 31 Disember 2019
01 Januari 2020 - KiniYBhg. Datu Abdillah Bin Adam
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 01 September 2017 - 30 Jun 2019
Dilantik Semula :
01 Julai 2019 - KiniYBhg. Datu Haji Chaiti bin Haji Bolhassan
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 07 Januari 2019
- 31 Disember 2020
Dilantik Semula :
01 Januari 2021 - Kini
YB
hg.Datu Hajjah Jabidah Binti Monseri
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 01 November 2019 - Kini


YBhg. Dato Hajjah Rabiah binti Johari
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 24 April 2012 - 31 Mac 2014
Dilantik Semula :
01 April 2014 - 31 Mac 2016
01 April 2016 - 31 Mac 2018
01 April 2018 - 31 Mac 2019
01 April 2019 - Kini

YBhg. Dato Chai Moi Fong
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 03 Oktober 2008 - 02 Oktober 2010
Dilantik Semula :
03 Oktober 2010 - 02 Oktober 2012
03 Oktober 2012 - 02 Oktober 2014
03 Oktober 2014 - 02 Oktober 2016
03 Oktober 2016 - 31 Disember 2016
03 Januari 2017 - 31 Disember 2018
01 Januari 2019 - 31 Disember 2019
01 Januari 2020 - Kini

Dr. Peter Songan
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 17 Oktober 2016 - 31 Julai 2018
Dilantik Semula :
01 Ogos 2018 - 31 Julai 2019
01 Ogos 2019 - Kini

Encik Liew Jiu Ming
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 2 Januari 2019 - 31 Disember 2020
Dilantik Semula :
01 Januari 2021 - Kini