Polls
Announcements

Keanggotaan Suruhanjaya

Keanggotaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak

 

  Menurut Artikel 35(1), Perlembagaan Negeri Sarawak (Pindaan 1993), keahlian Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak terdiri daripada seorang Pengerusi, seorang Timbalan Pengerusi, tidak kurang daripada empat (4) dan tidak lebih daripada sembilan (9) orang ahli. Keahlian Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak adalah seperti berikut:-Y.Bhg. Datu Abdul Ghafur Shariff
(Pengerusi)
D.J.B.S., J.S.M., K.M.N., P.B.K., P.P.D. (Gangsa)
Pelantikan bermula pada 1 Ogos 2011


 

YBhg. Datu Romie Sigan Daniel @ Augustus Remeo Daniel
(Timbalan Pengerusi)
Pelantikan bermula pada 3 Januari 2017

YBhg. Datu Robert Lian Balangalibun
(Ahli Suruhanjaya)
Pelantikan bermula pada 1 Mac 2017


YBhg. Datu Abdillah Bin Adam
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 1 September 2017


YBhg. Datu Haji Chaiti bin Haji Bolhassan
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 7 Januari 2019YBhg. Dato Hajjah Rabiah binti Johari
(Ahli Suruhanjaya)
Pelantikan bermula pada 24 April 2012


YBhg. Dato Chai Moi Fong
(Ahli Suruhanjaya)
Pelantikan bermula pada 3 Oktober 2008


Dr. Peter Songan
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 17 Oktober 2016Encik Liew Jiu Ming
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 2 Januari 2019