Ahli-Ahli Suruhanjaya

 


 


AHLI-AHLI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK

 

Y.Bhg. Datu Abdul Ghafur Shariff
(Pengerusi)
D.J.B.S., J.S.M., K.M.N., P.B.K., P.P.D. (Gangsa)
Perlantikan bermula pada 1 Ogos 2011 - 31 Julai 2013
Dilantik Semula :
01 Ogos 2013 - 31 Julai 2015
01 Ogos 2015 - 31 Julai 2017
01 Ogos 2017 - 31 Julai 2018
01 Ogos 2018 - 31 Julai 2019
01 Ogos 2019 - 31 Julai 2020
01 Ogos 2020 - Kini


YBhg. Datu Abdillah Bin Adam
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 01 September 2017 - 30 Jun 2019
Dilantik Semula :
01 Julai 2019 - 30 Jun 2021
05 Ogos 2021 - Kini
YBhg. Datu Haji Chaiti bin Haji Bolhassan
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 07 Januari 2019
- 31 Disember 2020
Dilantik Semula :
01 Januari 2021 - Kini

YB
hg.Datu Hajjah Jabidah Binti Monseri
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 01 November 2019 - Kini

Dr. Peter Songan
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 17 Oktober 2016 - 31 Julai 2018
Dilantik Semula :
01 Ogos 2018 - 31 Julai 2019
01 Ogos 2019 - 31 Julai 2021
01 Ogos 2021 - KiniEncik Liew Jiu Ming
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 2 Januari 2019 - 31 Disember 2020
Dilantik Semula :
01 Januari 2021 - Kini