Ahli-Ahli Suruhanjaya

AHLI-AHLI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK


 

YBhg. Datu Dr.Sabariah Putit
(Pengerusi)

 


YBhg. Encik Alexander Unya anak Ambon
(Timbalan Pengerusi)YBhg. Datu Haji Chaiti bin Bolhassan
(Ahli Suruhanjaya)


YBhg. Datu Nicholas Sia
(Ahli Suruhanjaya)


 YBhg. Dato Hajah Simoi binti Haji Peri
(Ahli Suruhanjaya)

 


Encik Liew Jiu Ming
(Ahli Suruhanjaya)Encik Abdul Rahman Sebli bin Senusi @ Logo
(Ahli Suruhanjaya

 


Dr. Robert Menua anak Saleh
(Ahli Suruhanjaya

 

Encik Yussibnosh bin Balo
(Ahli Suruhanjaya)


Encik Alexander anak Vincent

(Ahli Suruhanjaya)