Keanggotaan Ahli-Ahli Suruhanjaya

 

 

Y.Bhg. Datu Abdul Ghafur Shariff
(Pengerusi)
D.J.B.S., J.S.M., K.M.N., P.B.K., P.P.D. (Gangsa)
Perlantikan bermula pada 1 Ogos 2011 - 31 Julai 2013
Dilantik Semula :
01 Ogos 2013 - 31 Julai 2015
01 Ogos 2015 - 31 Julai 2017
01 Ogos 2017 - 31 Julai 2018
01 Ogos 2018 - 31 Julai 2019
01 Ogos 2019 - 31 Julai 2021
01 Ogos 2021- Kini

 


YBhg. Datu Romie Sigan Daniel @ Augustus Remeo Daniel
(Timbalan Pengerusi)
Perlantikan bermula pada 03 Januari 2017 - 31 Disember 2018
Dilantik Semula :
01 Januari 2019 - 31 Disember 2019
01 Januari 2020 - Kini
YBhg. Datu Robert Lian Balangalibun
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 01 Mac 2017 - 31 Disember 2018
Dilantik Semula :
01 Januari 2019 - 31 Disember 2019
01 Januari 2020 - KiniYBhg. Datu Abdillah Bin Adam
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 01 September 2017 - 30 Jun 2019
Dilantik Semula :
01 Julai 2019 - 30 Jun 2021
05 Ogos 2021 - Kini
YBhg. Datu Haji Chaiti bin Haji Bolhassan
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 07 Januari 2019
- 31 Disember 2020
Dilantik Semula :
01 Januari 2021 - Kini


YB
hg.Datu Hajjah Jabidah Binti Monseri
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 01 November 2019 - Kini


YBhg. Dato Chai Moi Fong
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 03 Oktober 2008 - 02 Oktober 2010
Dilantik Semula :
03 Oktober 2010 - 02 Oktober 2012
03 Oktober 2012 - 02 Oktober 2014
03 Oktober 2014 - 02 Oktober 2016
03 Oktober 2016 - 31 Disember 2016
03 Januari 2017 - 31 Disember 2018
01 Januari 2019 - 31 Disember 2019
01 Januari 2020 -Kini

Dr. Peter Songan
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 17 Oktober 2016 - 31 Julai 2018
Dilantik Semula :
01 Ogos 2018 - 31 Julai 2019
01 Ogos 2019 - 31 Julai 2021
01 Ogos 2021- Kini
Encik Liew Jiu Ming
(Ahli Suruhanjaya)
Perlantikan bermula pada 2 Januari 2019 - 31 Disember 2020
Dilantik Semula :
02 Januari 2021 - Kini