EN  | BM
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green

online visitor Online Visitors 22
total visitor Total Visitors 2,857,954
Last Update: 22 Oct 2019
Version 8.2.2
Vision and MissionVision and Mission

VISI

Sebuah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Yang Di Teladani

 An Exemplary Public Service Commission


MISION

Memperkasakan Perkhidmatan Awam Negeri Dengan Modal Insan Yang Berbakat, Komited dan Berdisiplin

Empowering The State Civil Service with Talented, Committed and Diciplined Human Capital